Durven willen en daar naar handelen.

Training

11.17.10 Posted in Training by

Op basis van een vooraf gestelde diagnose gaan wij aan de slag met het gericht aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden per doelgroep(en). Ook hier ligt de focus op de ontwikkeling van het team en/of de organisatie. Wij verzorgen onder andere trainingen op het gebied van: – MD-trajecten – Persoonlijke effectiviteit – Timemanagement – […]


Switch to our mobile site