Wat klanten over ons zeggen


Aanbevelingen

It takes two to tango!

Eos verzorgt gemiddeld circa 80 trainingen per jaar. Meer dan 12.000 mensen hebben vanaf 1990 een training van Marc Geerts van Eos organisatie ontwikkeling gehad. Als deelnemer aan een MD-traject, een managementtraining, teamtraining, vaardigheidstraining, training persoonlijke effectiviteit en/of een training creatief denken.
Meer dan 300 mensen zijn door hem persoonlijk gecoached.


Enkele persoonlijke persoonlijke aanbevelingen

“Marc is een zeer prettig persoon om mee te werken.
Sterk in analyses en een expert waar het gaat over het ontsluiten en begeleiden van creatieve processen in een organisatie.”

“Marc is een coach met een zeer goede mensenkennis. Deze kennis gebruikt hij om je op de juiste manier daar te brengen waar je in het coachingstraject wilt komen. Daarnaast combineert Marc zijn expertise met vriendelijke, persoonlijke en motiverende stijl van coaching.”

“Marc ervaar ik als een zeer aangenaam, betrokken en betrouwbaar persoon. Als personal coach heeft hij mij verder geholpen met methoden en technieken op het gebied van o.a. projectmanagement. Maar hij heeft ook de spreekwoordelijke nagels achter mijn huid gezet en mij daarmee inzichten laten doen, die grote veranderingen in mijn persoon en gedrag teweeg hebben gebracht.”

“Marc: creatief & inspirerend, in staat om mensen in beweging te krijgen… en verder ook pragmatisch, integer en respectvol. Een coach/consultant met wie het goed werken is.”

“Marc heeft scherp inzicht hoe een bedrijf in elkaar zit en zich verhoudt tot het personeel. Zijn kracht is de creatieve potentie van werknemers te vergroten ten dienste van de bedrijfsmissie.”

“Marc is een integere, pragmatische vakman. Hij haalt het beste naar boven in mensen en uit groepen. Ook mij heeft hij in beweging gekregen om nieuwe dingen te gaan doen, en de oude anders aan te pakken. Met zijn jarenlange werkervaring beschikt Marc over een schat aan voorbeelden. Hij heeft (droge) humor. Geweldig dat de man nooit CEO van 1 bedrijf is geworden. Nu coacht hij legio leidinggevenden. Van harte aanbevolen!”

“Als Trainer/Coach weet Marc door het stellen van de juiste vragen een denk- en veranderproces uit de groep/persoon zelf te laten komen. Een persoonlijke en toch no-nonse aanpak die mij zeer aanspreekt en ook heeft geholpen.”

“Ik heb Marc ervaren als een gedegen trainer/adviseur die er geen doekjes om windt, zegt waar het op staat om de deelnemers hiermee verder te krijgen in hun ontwikkeling met een zorgvuldig oog voor sfeer en relatie.”

“Behalve de creativiteits- en leiderschapstrainingen die Marc voor diverse medewerkers(groepen) bij onze organisatie verzorgt, vragen wij hem regelmatig individuele medewerkers (management en middenkader) te coachen.
Ik ken Marc als een bijzonder prettig, integer en rustig persoon, die goed luistert en mij, door middel van goed getimede vragen, zelf liet inzien hoe ik problemen en knelpunten het beste kon aanpakken. Hij leerde me dicht bij mezelf te blijven. Hij maakte me bewust van de kracht van mijn eigen persoonlijkheid en leerde me focussen op hoe ik aan mijn eigen normen en waarden kan blijven vasthouden om vanuit mijn visie beleid te ontwikkelen, te organiseren en te sturen.
Marc is een coach met een enorme brok ervaring en kennis van zaken: management, leiderschapsstijlen, processen. Ik vind het prettig dat we op dat niveau kunnen sparren. Ik ben Marc dankbaar voor wat hij daarbij, als coach voor me betekent.”

“Marc spiegelt, geeft energie en zet aan tot het vinden van jou eigen oplossing. Uitermate plezierige en deskundige coach!”

“Ik heb Marc indertijd als trainer/coach ingehuurd voor het ontwikkelen en begeleiden van het MD traject voor de gemeente waarvan ik Gemeentesecretaris was. Ik heb daar hele goede herinneringen aan overgehouden. Samen met zijn toenmalige collega bij Eos heeft hij onze organisatie met al zijn creativiteit, gedrevenheid, ervaring en menselijk inzicht naar een hoger plan getild.”

“Marc is gespecialiseerd in cultuurveranderingstrajecten, begeleiden organisatieveranderingsprocessen en het verbeteren van persoonlijke management skills. Marc leeft zich goed in op de situatie en de omstandigheden waarin het individu zijn taak en verantwoordelijkheden dient uit te voeren. Persoonlijke effectiviteits verhoging is gegarandeerd. Marc is een prettige persoonlijkheid, straalt rust uit en heeft altijd een professionele houding en opstelling. Hij kan hierdoor ook heel “dicht” bij mensen komen, maar schaadt dit vertrouwen nooit. Meerdere trajecten doorlopen bij diverse organisaties met Eos (Marc Geerts), erg positief ervaren.”

“Van Marc heb ik geleerd hoe je creativiteit kunt ontwikkelen en organiseren; in een organisatie, maar ook bij jezelf. Iets waar ik nog dagelijks veel profijt van heb. Met zijn bedrijfskundige achtergrond zorgt Marc ervoor dat creatief denken niet bij idee-ontwikkeling blijft, maar ook daadwerkelijk tot resultaat leidt. Zijn inzicht in mensen en groepsprocessen maakt dat Marc zelfs de grootste sceptici mee krijgt in het zich aanleren en toepassen van creatieve denktechnieken. Hij bewaart de rust en het overzicht; onverstoorbaar! Met een enorme parate kennis en ervaring. En niet te vergeten met een heerlijk gevoel voor humor. Een feest om van hem te leren en met hem te werken. Ik hoop dat onze wegen nog veel mogen kruisen!”

“Marc is na een korte analyse bij de essentie. Hij weet je kwaliteiten en mogelijke valkuilen te benoemen, hoe je je daar bewust van wordt en deze dan beter kunt benutten, inzetten of signaleren. Daardoor kun je je omgeving en gebeurtenissen beter begrijpen en daar zo goed mogelijk op inspelen. Ook je (persoonlijke) ontwikkelpunten krijgt hij haarscherp. Ik prijs mezelf gelukkig met de inspirerende sturing en aanmoediging van Marc op mijn zakelijke pad!”

Switch to our mobile site